Chuyên môn

Jul 6, 2019, 11:35 AM - LT
Không bán được hợp đồng nào, trừ lương kinh doanh, phạt tiền mặt.
Read More
Jun 30, 2019, 5:01 PM - Tuấn
Bài viết cung cấp những những nguyên tắc và kỹ năng giúp xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp...
Read More
Jun 17, 2019, 11:30 AM - MinSU
Trong công tác quản lý sẽ gặp rất nhiều nhân viên trời ơi đất hỡi! Đây là một kiểu thường...
Read More
Jun 13, 2019, 4:04 PM - LT
Bài viết này mình xin chia sẻ với các bạn sinh viên sắp và mới ra trường hoặc đang phân...
Read More
Jun 11, 2019, 2:53 PM - hungviet
Với nhân viên Ngân hàng, chỉ tiêu Bảo hiểm Nhân thọ chắc không quá xa lạ. Không những thế trong...
Read More