Chuyện nhà bank: Bài thơ mất bút

Làm bank lắm chuyện bị hài

Hở ra một cái nó quài vơ luôn

Tiền thì bừa bãi luôm thuôm

Mà không ai muốm chuôm luôn của mình

Bút thì mất bất thình lình

Vừa rinh một cái nó rình lấy ngay

Dù đã điểm chỉ ký tay

Nó phập một cái điền ngay tên mình.

 

Hàng quý mới cấp một lần

Chưa tới một tuần đã mất vài cây

Tức quá làm luôn cái dây

Đeo ngay vào cổ đề phòng nó tha

Thế mà nó vẫn ranh ma

Bầy binh bố trận làm đà phản công

Chất lượng dịch vụ bị gồng

Vì tội đeo bút trông không ra gì.

 

Ai ơi

Dù có lỡ tay

Cuối ngày cũng biết trả ngay cho mình

Không thì tội nghiệp thân này

Hôm sau lại phải bày mưu tìm về.

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments
You must be logged in to post a comment.
Related Articles
About Author
LT
LT